A Szent László-Herma

A Győri Egyházmegye ezzel az ünnepi kiadvánnyal szeretne tisztelegni a Győri Bazilika drága kincse: Szent László fej-ereklyéje előtt, melynek díszes ereklyetartó Hermája az európai ötvösművészet remeke, a Szent Korona és a Szent Jobb mellett legjelentősebb nemzeti ereklyénk. Győr Szent László városa, különösen is 1763 óta, mikor a várost megvédte a pusztító földrengéstől. A lovagkirály, aki "fejjel magasabb mindenkinél" tette a legtöbbet azért, hogy a magyarság befogadja a kereszténységet, s hogy a kereszténység megtestesüljön a magyar kultúrában.

Szerkesztette: Kiss Tamás, Szabó Béla, Székely Zoltán
Kiadja: Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
A könyv megjelenését támogatta: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A könyv ára: 4900 Ft

A Szent Korona mint nemzeti jelkép

A Szent Korona és a hozzá tartozó koronázási jelvények legjelentősebb és méltán a legtiszteltebb nemzeti ereklyéink, melyek közül a korona foglalja el a kitüntetett helyet.
A könyvben a szerző egységben kívánja láttatni a Szent Korona történetét.
Az első részek segítségével bemutatja a Szent Koronát, valamint a korona által a magyar nemzet ezer éves viszontagságait. A munkából kitűnik, hogy nem egyszerűen felségjelvény,
hiszen már a XII. századtól a hazát, az országot értették rajta.
Mindezek után Szent István, valamint Szűz Mária koronához fűződő kapcsolatát emeli ki a szerző, majd a középső részben a Szent Koronához kapcsolódó Tant ismerteti.
A könyv külön fejezetben foglalkozik a Szent Korona számtalan győri tartózkodásaival. Az egyéni kutatásokon alapuló anyag érdekes és értékes adatokkal gazdagítja mind a Szent Korona, mind Győr város és a Győri Püspökség múltját.
A szerző forrásfeltáró célzattal írta könyvét, melyben célul tűzte ki, hogy a Szent Korona történetét helyi kutatási eredménnyel bővítse.
A saját levéltári kutatás mellett szakirodalmak segítségével szintetizáló-összegző munkát végzett.
Mindezek mellett képanyaggal is igyekezett színesebbé tenni a kiadványt.

Szerkesztette: Péter Tamás
Kiadja: Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár

A könyv ára: 2000 Ft

A Győri Egyházmegye Ezer Éve

A könyv a Győri Egyházmegye ezer éves történetét foglalja össze rengeteg illusztrációval, képekkel fűszerezve. A könyvben említés esik a Győri Egyházmegye területi változásairól, a középkori győri püspökökről, a papnevelésről, az Egyházmegye műemlék templomairól, és nem utolsó sorban a Győri Székesegyház zenéjének történetéről.

Szerkesztette: Kiss Tamás
Kiadja: Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
Megjelent a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma "Millenniumi kiállítások támogatása" című pályázatának támogatásával.

A könyv ára: 800 Ft

A győri könyvkultúra múltjából

A könyv a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár által szervezett kiállítás katalógusa. A kiállítás a kódexek, nyomtatványok a XI-XIX. századból, a győri könyvnyomtatás 1850-ig témáját dolgozta fel. A könyvben olvashatunk a győri könyvkultúra évszázadairól, Győr első nyomdájának történetéről.

Szerkesztette: Horváth József, Kiss Tamás
Készült: A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár sokszorosítóján

A könyv ára: 300 Ft

Katalógus

A kétnyelvű kötet a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár történetét meséli el a legfontosabb és legszebb műtárgyak részletes elemzésével. A kötet végén katalógus formájában a kiállításon található valamennyi műkincs részletes leírását találhatja az olvasó.

Szerkesztette: H. Kolba Judit - Pintérné Rácz Krisztina
A kötet megjelenését a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kultúrális Alap támogatták.

A könyv ára: 600 Ft

Képeslapok

A képeslapokon a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár legszebb műtárgyait láthatjuk, mellyel kedveskedhet szeretteinek, vagy megőrizheti emlékként.

A képeslapok ára: 50 Ft/darab

 

MEGRENDELŐLAP
  Szállítási adatok:
  Név:
  Szállítási cím:
  Telefonszám:
  Számlázási adatok:
  Név:
  Számlázási cím:
  Egyéb:
  Megjegyzés:
  Megrendelhető kiadványok listája:
  A könyv, kiadvány címe Egységár Rendelt darabszám
  A Szent László-Herma 4900 Ft db
  A Szent Korona mint nemzeti jelkép 2000 Ft db
  A Győri Egyházmegye Ezer Éve 800 Ft db
  A győri könyvkultúra múltjából 300 Ft db
  Katalógus 600 Ft db
  Képeslapok 50 Ft/db db
    Összesen: Ft