A könyvtár belülről

A győri könyvkultúra múltja meglehetősen gazdag és változatos. Megállapíthatjuk ezt annak ellenére, hogy a középkor századaiból csak töredékei maradtak ránk az egykori bibliotékáknak; a gyűjtemények kialakulásának folyamatát csak a 17. század elejétől van módunk követni. A fennmaradt dokumentumokból is kirajzolódik azonban egy értékelhető összkép - ennek bemutatására tesz kísérletet jelen kiállításunk.

A város könyvkultúrájának története két nagy korszakra osztható:

Az első a 18. század elejéig tart: ezt megelőzően nem működött nyomda Győrött, így a helyi könyvkultúra színvonala az itt használt könyvek milyenségén mérhető csupán. Az itteni használat tényét leginkább a kötetekben található possessor-bejegyzések tanúsítják: jeles győri püspökök és kanonokok tucatjainak nevével találkozhatunk több-kevesebb könyv tulajdonosaként. Olyan tudósokról van szó, mint a Párisban tanult Gosztonyi János püspök, az Erdélyből értékes könyvtárát is magával hozó Náprági Demeter püspök, a szülővárosába püspökként visszatérő, könyveivel is rangot szerző Lépes Bálint, vagy az első barokk költőként számontartott Nyéki Vörös Mátyás kanonok, hogy csak a legismertebbeket említsük. Néhány esetben a kötet ugyan nem tartalmaz helyi possessor-bejegyzést, mégis feltételezhető az itteni használat; a középkor századaiból néhány ilyen dokumentum is megtekinthető kiállításunkon.

Az 1727. esztendő határkő a győri könyves kultúra történetében: ekkor kezdte meg itteni működését Joseph Anton Streibig nyomdája, mely ötnegyed évszázadig a család tagjainak vezetése alatt fennmaradva kiadványok ezreit készítette el. E gazdag termésnek csupán töredékét tudjuk kiállítani: a hat fekvő vitrinben a műhely történetének mintegy vázlatát szeretnénk adni a legfontosabb kiadványok bemutatásával; míg a fali tárlókban a Streibig nyomda alkalmi kiadványaiból adunk egy bővebb válogatást, érzékeltetni akarván azok tematikai és nyelvi sokféleségét, ugyanakkor bizonyítva azt is: a városban élők aktív alakítói voltak az itteni kulturális életnek.

Tudjuk, hogy kiállításunk csak ízelítőt adhat a győri könyvkultúra múltjának gazdagságából; azonban reméljük, hogy sikerül felhívnunk az érdeklődők figyelmét annak értékeire!