A GYŐRI EGYHÁZMEGYE REJTETT KINCSEI
(időszakos kiállítás: 2011. május 1. - 2011. december 31.)
 
Az elmúlt években a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár munkatársai az Egyházmegyei Levéltárral és Xántus János Megyei Múzeummal közösen feltérképezték a Győri Egyházmegye területén lévő plébániák liturgikus ötvöstárgyait, festményeit, szobrait és muzeális értékű régi könyvanyagát. A rendkívül értékes és a szakma előtt jórészt ismeretlen műtárgyak nagy részét a Győri Egyházmegyei Kincstárba szállították, hogy megőrzésük és állagmegóvásuk biztosított legyen.
 
A "Győri Egyházmegye rejtett kincsei" c. kiállítás célja a Győri Egyházmegye területén őrzött, eddig jórészt ismeretlen műtárgyak és a muzeális értékű régi könyvanyag bemutatása, közkinccsé tétele. A Győri Egyházmegye 1920 előtti területe magába foglalja a mai Győr-Moson-Sopron és Vas megyét, valamint a ma Ausztriához tartozó Burgenlandot. Így a rendezendő kiállítás, a törzsállománnyal együtt, a mai határokon átnyúló, egykori Nyugat-Magyarország régió szakrális kultúráját reprezentálja.
 
A kiállítás anyagát négy kiállítási termünkbe, mintegy 600 négyzetméteren helyeztük el. Különtermünkben kis fülkékkel ellátott installációs fal épült, amelyekben szentek csontereklyéi és a művészi értékű ereklyetartóik kaptak helyet.
 
A kiállításhoz múzeumpedagógiai programok is kapcsolódnak.
 
"A Győri Egyházmegye rejtett kincsei" c. időszaki kiállítás az NKA múzeumi szakmai kollégiumának támogatásával valósult meg.
 
   
Előadás felnőtteknek   Nyugdíjasok a múzeumban   Beszélgetés az Antiphonáléról
   
Foglalkozás a kincstárban   Foglalkozás a kincstárban   Játék a múzeumban
       
    Foglalkozás a kincstárban